Regulació de pianos.

El piano és un instrument estructuralment complex. La seva sonoritat flueix a partir de l’execució d’un mecanisme intern on intervenen eixos mòbils, molles i feltres que accionen els martells que produeixen la sonoritat al impactar amb les cordes sotmeses a gran tensió.

Amb l’ús, tots aquests mecanismes i eixos van perdent paulatinament el seu punt màxim de precisió.

En pianos d’us regular és aconsellable fer una regulació d’aquests components cada cinc anys aproximadament.

La tasca de regulació consta d’entre altres de:

  • Lubricació d’eixos
  • Equilibrat de teclat
  • Llimat de martells.
  • Neteja interna.

Amb la regulació es poden millorar molts aspectes del tacte i so del piano, com:

  • La pulsació.
  • Velocitat de repetició.
  • Transmisió d’energia.
  • Agilitat del teclat.
Regulación de pianos

Reparació de Pianos.

Gran part dels components del piano estan fets de fusta i feltre. Arrel de l’ús, canvis de temperatura i humitat aquests materials poden estar sotmesos a petits canvis de dilatació i contracció. Aquests desajustaments poden donar lloc a petites averies que fan que el recorregut del martell, tacte del teclat o la precisió de la sonoritat no sigui l’adequada.

A Quatre40 donem servei de reparació de situacions com la de martells que no retornen bé o que repiquen, tecles que queden enfonsades o cordes que no aguanten a tensió.